Deuren, kozijnomtimmering, lambrisering, traptrap

Timmerman met een fototoestel

Van oude gebouwen zijn meestal geen gedetailleerde tekeningen bewaard gebleven. Voor Henk Alferink is dat geen probleem. Gewapend met een camera brengt hij de werkzaamheden in kaart. Deuren, lijsten, kozijnen, lambrisering, trappen en ornamenten worden door hem op de foto gezet.
Waar mogelijk worden onderdelen gerestaureerd. Delen die niet gerestaureerd kunnen worden, worden in de werkplaats exact nagemaakt aan de hand van oude originele delen en de foto’s, waarop lijnen en getallen de afmetingen weergeven.

restauratie
interieur

deuren deur, lambrisering

deur schuifdeuren, kasten deuren, kozijnomtimmering, lambrisering

teller